رفاهی
 


پیام تبریک هیات مدیره کانون بازنشستکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بمناسبت روز جهانی بیهوشی
24 مهر ماه روز جهانی بیهوشی
فرارسیدن 16 اکتبر مصادف با 24 مهر ماه روز جهانی بیهوشی را به اساتید ، تکنسینهای بیهوشی و دانشجویان عزیز این رشته تحصیلی و جمیع تلاشگران این حوزه از عرصه سلامت تبریک و تهنیت عرض می نماید
 سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
پیام تبریک هیات مدیره کانون بازنشستکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بمناسبت روز جهانی نابینایان (عصای سفید )
15 اکتبر ، روز ﺟﻬﺎﻧﯽ نابینایان (ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ)
اﯾﻦ روز در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
 دوشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
پیام تسلیت هیات مدیره کانون بازنشستکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بمناسبت آغاز ماه صفر
ماه صفر و اعمال آن
ماه صفر دومین ماه حرام قمری است که به دلیل نحس بودن آن اعمال مستحبی و واجب از جمله نماز و صدقه دادن و ... در آن ذکر شده است.
 پنج شنبه ١٩ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>